Projekty

Národní plán obnovy, komponenta 3.1.

06.02.2023
Škola je zapojena do realizace investice Národního plánu obnovy, komponenta 3.1. V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a...
celý článek

Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

25.05.2021
Škola je zapojena do projektu Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR, který je spolufinancován Evropskou unií, registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016805. Cílem projektu je poskytnout přímou podporu...
celý článek

Doučování žáků škol

22.04.2022
Škola je zapojena do projektu v rámci Národního plánu obnovy. Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy   Pandemie COVID-19 zasáhla do režimu vzdělávání na českých školách již od března roku...
celý článek

POSILUJME GRAMOTNOSTI A DOVEDNOSTI INOVATIVNĚ

01.01.2021
Projekt se zaměřuje na sociální a občanskou gramotnost aexekutivní dovednosti žáků ZŠ v Ústeckém, Jihomoravskéma Olomouckém kraji. Řešena je povinně-volitelná aktivita IVa volitelná aktivita II....
celý článek

Dotkněte se inspirace

01.01.2021
Název operačního programu:             Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory:           ...
celý článek

Minipodniky na ZŠ

20.09.2012
Od září  školního roku 2012/2013 se naše škola zapojila do projektu, v jehož rámci vznikly na škole dva minipodniky. Jeden byl zaměřen na výrobu dekorací a užitkových předmětů z textilních materiálů, druhý na výrobky z keramiky a svíček....
celý článek

ICT proti bariérám

01.01.2021
 Název projektu: Informační technologie proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami   Zkrácený název projektu: ICT proti bariérám...
celý článek

Hrátky se zvířátky

01.01.2021
Hrátky se zvířátky Naše škola se ve školním roce 2010/2011 zapojila do projektu EU a EKOFARMY na Dlouhé Louce pod názvem "Hrátky se zvířátky". Projekt se uskutečil pro žáky 1. stupně....
celý článek

Zdravé zuby

01.01.2021
Projekt  Zdravé zuby Naše škola se v školním roce 2013/2014 a 2014/2015 zapojila do celorepublikového projektu Zdravé zuby. Jedná se o program péče o chrup pro žáky 1. stupně základních škol....
celý článek

Mléko do škol

01.01.2021
  Naše škola poskytuje svým žákům a studentům mléčné výrobky podporované Evropskou unií v rámci programu Mléko do škol. Mléko a mléčné výrobky hrají...
celý článek

Ovoce a zelenina do škol

01.01.2021
Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají...
celý článek

EU peníze školám

01.01.2021
Informace o projektu Výsledkem projektu EU peníze školám je zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které...
celý článek


<< první    1    poslední >>