Naši zaměstnanci

Stádníková Blanka Mgr. ředitelka, výchovný poradce
Hofmanová Ladislava Mgr. zástupce ředitele
Kopencová Milena Mgr. zástupce ředitele

Učitelé

Bláha Jan učitel
Denemarková Soňa Mgr. učitelka
metodik prevence
Eliášová Miroslava Mgr. učitelka
výchovný poradce
Hirschová Anna Bc. učitelka
koordinátor EVVO
Hoffmannová Jana Mgr. učitelka
Janoutová Kamila Mgr. učitelka
Kopencová Kateřina Mgr. učitelka
Laněová Miroslava učitelka
Mutlová Iveta Mgr. učitelka
Nozarová Milena učitelka
Šimková Stanislava učitelka
Velvarský Petr učitel
koordinátor ICT
Walterová Milena Mgr. učitelka
   
Kuthanová Petra asistentka pedagoga
Šimková Stanislava asistentka pedagoga
Švarcová Vlasta asistentka pedagoga

Vychovatelé

Bastlová Kateřina Mgr. vedoucí vychovatelka
Beránková Jaromíra vychovatelka
Beránková Monika Bc. vychovatelka
Bittnerová Jana vychovatelka
Čermáková Lenka vychovatelka
Dohnal Václav vychovatel
Gregorová Ivana vychovatelka
Hladíková Jana vychovatelka
Jelínková Michaela DiS vychovatelka
Krekačová Stanislava vychovatelka
Kubát Jan vychovatel
Musilová Lucie Mgr. vychovatelka
Rožič Lubomír vychovatel
Sedláčková Kateřina Bc. vychovatelka
Spielerová Martina vychovatelka
Štáfková Markéta vychovatelka
Šuleková Petra vychovatelka
Vážanská Hana vychovatelka
Venitz Václav vychovatel

Pracovníci dělnických povolání

Bláha Jan školník
Horvátová Taťána uklízečka
Telekiová Soňa uklízečka
Triebová Alena uklízečka

Technickohospodářští pracovníci

Císařovská Milena mzdová účetní
Štěpničková Alena ekonom
Vaníková Miloslava hospodářka

Obchodně provozní pracovníci – stravování

Guhrá Eva vedoucí školní jídelny
Pašová Jiřina kuchařka
Rajtorová Lenka kuchařka

Ostatní pracovníci

noční vychovatelka

Brázdová Anna noční vychovatelka
Jáchimová Alžběta noční vychovatelka
Hájková Martina noční vychovatelka
Homolková Jiřina noční vychovatelka
Mazancová Petra noční vychovatelka
Mudrová Karolína noční vychovatelka
Muziková Miroslava noční vychovatelka
Rubešová Alena noční vychovatelka
Slámová Petra noční vychovatelka