Naši zaměstnanci

Stádníková Blanka Mgr. ředitelka
Hofmanová Ladislava Mgr. zástupce ředitele pro školu
Bastlová Kateřina Mgr. zástupce ředitele pro dětský domov

Učitelé

Bláha Jan učitel
Štemberová Soňa Mgr. učitelka
metodik prevence
Eliášová Miroslava Mgr. učitelka
výchovný poradce
Hirschová Anna Bc. učitelka
koordinátor EVVO
Hlavsová Barbora učitelka
Hoffmannová Jana Mgr. učitelka
Kopencová Kateřina Mgr. učitelka
Laněová Miroslava učitelka
Mutlová Iveta Mgr. učitelka
Nozarová Milena učitelka
Skořepová Bohumila  Mgr. učitelka
Velvarský Petr učitel
koordinátor ICT
Walterová Milena Mgr. učitelka
   
Bažantová Denisa asistentka pedagoga
Hromádková Dagmar asistentka pedagoga
Kuthanová Petra asistentka pedagoga
Šimková Stanislava asistentka pedagoga

Vychovatelé

Šuleková Petra vedoucí vychovatelka
Beránková Monika Bc. sociální pracovnice
Beránková Jaromíra vychovatelka
Bittnerová Jana vychovatelka
Gregorová Ivana vychovatelka
Hladíková Jana vychovatelka
Jelínková Michaela DiS. vychovatelka
Krekačová Stanislava vychovatelka
Lošťáková Simona           vychovatelka
Lebartová Jarmila vychovatelka
Sedláčková Kateřina Bc. vychovatelka
Sobotková Lucie vychovatelka
Spielerová Martina vychovatelka
Śvarc Karel vychovatel
Tropschuhová Nikola Bc. vychovatelka
Vážanská Hana vychovatelka
Ulrychová Radka vychovatelka

Pracovníci dělnických povolání

Bláha Jan školník
Horvátová Taťána uklízečka
Telekiová Hana uklízečka
Triebová Alena uklízečka

Technickohospodářští pracovníci

Císařovská Milena mzdová účetní
Štěpničková Alena ekonom
Vaníková Miloslava hospodářka

Obchodně provozní pracovníci – stravování

Guhrá Eva vedoucí školní jídelny
Pašová Jiřina kuchařka
Rajtorová Lenka kuchařka

Noční vychovatelé

Jáchimová Alžběta noční vychovatelka
Hájková Martina noční vychovatelka
Homolková Jiřina noční vychovatelka
Mazancová Petra noční vychovatelka
Mudrová Karolína noční vychovatelka
Rubešová Alena noční vychovatelka
Slámová Petra noční vychovatelka
Steinová Iveta noční vychovatelka