Akce domova

Velikonoční přípravy

01.01.2021
I přestože nás ani letos neopustila covidová opatření, nezahálíme, a již v sobotu jsme se vydali hledat „Zajíčkův poklad“, který byl ukryt na různých místech Zámecké zahrady. Na...
celý článek

Valentýnské odpoledne

01.01.2021
Sobotní předvalentýnské dopoledne bylo zahájeno výrobou zamilovaných přáníček.  Srdíčka byla téměř všude. Svatého Valentýna jsme si v neděli užili v rytmu hudby a tance. Tety...
celý článek

Covidové pololetní prázdniny

01.01.2021
Dne 29. 1. 2021 v den pololetních prázdnin jsme se probudili do zasněženého rána. Po snídani jsme si povídali o Zdenku Milerovi, jelikož letos je to již 100 let, co se tento režisér, známý především...
celý článek

Výlety za sněhem do blízkých Krušných hor.

01.01.2021
Díky našemu „miniautobusu“ jsme se mohli vícekrát, po rodinných skupinách, přemístit z Duchcova do „sněhového království“ na blízkých vrcholech Krušných hor. I...
celý článek

Přejít do domova >>

Akce školy

Veselé zoubky

05.06.2022
Veselé zoubky je projektový den zaměřený na prevenci a zubní hygienu. Pomocí materiálů, získaných od drogerie DM markt, si žáci přípravné třídy až 3. ročníku zopakovali, případně se dozvěděli velké množství informací a nacvičili dovednosti nutné pro...
celý článek

Návštěva sběrného dvora

02.06.2022
V rámci výuky Člověk a jeho svět a Přírodověda jsme se s dětmi vydali do sběrného dvora v Duchcově. Chtěli jsme se dozvědět, co se děje s odpadem, který po nás lidech zůstává dál a proč je důležité odpad třídit. U brány nás přivítala paní...
celý článek

Den dětí

01.06.2022
Dne 1. 6. se u nás na vile konal tradiční „Den dětí“. Pro děti jsme nachystali mnoho soutěžních disciplín, např. skok v pytli, pétanqe, běh s vejcem na lžíci, chůze na chůdách a řešení vědomostních otázek. Po řádném splnění všech...
celý článek

Návštěva dopravního hřiště

25.05.2022
Každá školní akce, která dětem oživí výukuje prima. Na některou se žáci těší víc, na jinou méně. Návštěvu dopravního hřiště v Teplicích řadíme k těm prvním. Ve středu 25. 5. 2022 jsme do školního auta naložili koloběžky, žáci 1. – 5....
celý článek

Přejít do školy >>

Dětský domov

Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Základní a střední škola

Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.

Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.