Akce domova

Velikonoční přípravy

01.01.1970
I přestože nás ani letos neopustila covidová opatření, nezahálíme, a již v sobotu jsme se vydali hledat „Zajíčkův poklad“, který byl ukryt na různých místech Zámecké zahrady. Na...
celý článek

Valentýnské odpoledne

01.01.1970
Sobotní předvalentýnské dopoledne bylo zahájeno výrobou zamilovaných přáníček.  Srdíčka byla téměř všude. Svatého Valentýna jsme si v neděli užili v rytmu hudby a tance. Tety...
celý článek

Covidové pololetní prázdniny

01.01.1970
Dne 29. 1. 2021 v den pololetních prázdnin jsme se probudili do zasněženého rána. Po snídani jsme si povídali o Zdenku Milerovi, jelikož letos je to již 100 let, co se tento režisér, známý především...
celý článek

Výlety za sněhem do blízkých Krušných hor.

01.01.1970
Díky našemu „miniautobusu“ jsme se mohli vícekrát, po rodinných skupinách, přemístit z Duchcova do „sněhového království“ na blízkých vrcholech Krušných hor. I...
celý článek

Přejít do domova >>

Akce školy

Soutěž „O nejkrásnější velikonoční vajíčko 2022“

11.04.2022
Vajíčko je symbolem života, plodnosti a vděku. Zdobená vajíčka se používala  u našich předků při jarních obřadech, ale i při narozeních, svatbách a pohřbech. Smyslem nemělo být jen darování, ale důležité bylo i požití jejich obsahu, proto se většinou zdobila...
celý článek

Duchcovská růžička

23.02.2022
Letos se opět, po dvou letech, mohli naši žáci zúčastnit recitační soutěže „Duchcovská růžička“, která se konala 23. 2. 2022. Mezi zúčastněnými byli jmenovitě tito žáci -  Tereza Kopecká a Dominik Petrovský. Jejich úkolem bylo naučit se a odrecitovat...
celý článek

Beseda s ambasadory VZP v rámci projektu Vzpoura úrazům

17.02.2022
Dne 17. února 2022 byl na naší škole již sedmým rokem prezentován projekt VZP pod názvem „Vzpoura úrazům“, který usiluje o prevenci úrazů u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se...
celý článek

Že neumím plavat? Nevadí!

18.12.2021
Tak jako každý rok, tak i letošní školní rok naši žáci 4. a 5. ročníku zahájili účastí povinného plaveckého výcviku. Letos jsme si užívali v Teplickém Aquaparku. Na začátku našeho kurzu bylo 5 plavců a 9 neplavců.  Všichni jsme se naučili několik...
celý článek

Přejít do školy >>

Dětský domov

Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Základní a střední škola

Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.

Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.