Historie

Charakteristika školy

Škola je určena přednostně pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o žáky se zdravotním postižením. Jsme základní a střední škola. Žáci jsou vzděláváni podle vzdělávacích programů základní školy praktické, základní školy speciální a praktické školy dvouleté.

Historie školy

Historie a vznik naší školy sahá až ke konci druhé světové války, kde vidíme první zmínky o zvláštní škole v Duchcově.
První zápis ve školní kronice informuje o jednání komise ONV v Duchcově z 21.6.1946 o dětech vyžadujících zvláštní péči.
První třída byla otevřena 1.9.1946 v dívčí obecné škole a prvním učitelem se stal Karel Saidl. První vlastní budovu dostala škola v roce 1951, v současné budově jsme od roku 1966. Od roku 1960 je zřízen při škole dětský domov.