Přípravná třída

Přípravná třída

Vážení rodiče, od 1. 9. 2022 plánujeme opět otevřít přípravnou třídu.

Přípravná třída je určena pro děti, které mají odloženou povinnou školní docházku a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti mohou být do třídy zařazeny na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí našeho školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

V případě zájmu nás můžete kontaktovat, případně si můžete po domluvě prostory školy a přípravné třídy prohlédnout.

Fotogalerie