Konzultační hodiny

Konzultační hodiny třídních učitelů ve šk. roce 2020/2021

Hirschová středa 13:00 - 13:45
1. A Kopencová úterý 12:50 - 13:35
3. A Hoffmannová úterý 12:30 - 13:15
5. A Nozarová pondělí 12:30 - 13:15
6. A Walterová čtvrtek 11:35 - 12:30
7. A Laněová středa 11:35 - 12:20
9. A Denemarková úterý 11:35 - 12:30
PrŠ Mutlová čtvrtek 13:30 - 14:15

Metodik prevence:

Denemarková úterý 8:50 - 9:35

Výchovný poradce:

Eliášová středa 10:40 - 11:30

Koordinátor ICT:

Velvarský pátek 10:00 - 10:45