POSILUJME GRAMOTNOSTI A DOVEDNOSTI INOVATIVNĚ

POSILUJME GRAMOTNOSTI A DOVEDNOSTI INOVATIVNĚ

01.01.2021

Projekt se zaměřuje na sociální a občanskou gramotnost a
exekutivní dovednosti žáků ZŠ v Ústeckém, Jihomoravském
a Olomouckém kraji. Řešena je povinně-volitelná aktivita IV
a volitelná aktivita II. Akční výzkumy identifikují nedostatky
v metodách získávání uvedených gramotností a dovedností,
ověří stav na partnerských školách a po pilotní aplikaci
inovativních metod ověří účinnost a provede reflexi. Projekt
zapojuje více než 50 % žáků ze socioekonomicky znevýhodněného
a kulturně odlišného prostředí.
 Projekt je řešen 1. 11. 2016 – 31. 10. 2019.