Zdravé zuby

Zdravé zuby

01.01.2021

Projekt  Zdravé zuby

Naše škola se v školním roce 2013/2014 a 2014/2015 zapojila do celorepublikového projektu Zdravé zuby. Jedná se o program péče o chrup pro žáky 1. stupně základních škol. Cílem programu bylo zlepšit zubní zdraví dětí a vytvořit tak předpoklady k zajištění zdravých zubů i u  dospělé populace v budoucích letech. Naším cílem bylo působit na děti v naší škole, aby se o svůj chrup pečlivě staraly. Učitelky 1. stupně v rámci tohoto projektu s dětmi pracovaly – ve výukových předmětech Člověk a jeho svět, v Českém jazyce – slohu, při hodinách Informatiky, ve výtvarné výchově a dalších vhodných předmětech. Žáci pracovali s dodanými pracovními listy a soutěžními kartami, které měli za úkol vyplnit a v rámci prevence navštívit svého stomatologa, nechat si chrup opravit a tuto kartu potvrdit.