Dotkněte se inspirace

Dotkněte se inspirace

01.01.2021

Název operačního programu:             Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo a název oblasti podpory:            1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Název projektu:                               Dotkněte se inspirace

Registrační číslo:                               CZ.1.07/1.3.00/51.0046

Příjemce:                                         Střední škola a Mateřská škola, o. p. s., Litoměřice

Zahájení projektu:                            10/2014

Ukončení projektu:                           07/2015

 

      Škola byla do projektu zapojena jako partner společně s dalšími 35 školami. Cílem projektu bylo zvýšit profesní a osobnostní růst pedagogických pracovníků na základních  a středních školách v oblasti využití ICT. Projekt byl koncipován tak, aby došlo k naplnění klíčových aktivit definovaných Výzvou č. 51. Jedním z nosných bodů projektu byla odpovědná mentorská činnost směřovaná k řediteli školy a ICT metodikovi. Cílem projektu bylo zvýšit efektivitu využití školních ICT při výuce, a to jak z pohledu techniky, která je ve škole již k dispozici, tak především z pohledu nových mobilních dotykových zařízení, která byla v rámci projektu pořízena. V rámci projektu byla škola vybavena dotykovými zařízeními - tablety, které mohou vyučující využívat při výuce.