Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR

25.05.2021

Škola je zapojena do projektu Systémová podpora kariérového poradenství a tranzitních programů žáků se SVP pro ČR, který je spolufinancován Evropskou unií, registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/19_077/0016805.

Cílem projektu je poskytnout přímou podporu žákům se SVP a k tomu vytvořit 12 Center a 10-12 Sítí tranzitní podpory v ČR. V rámci systémové podpory bude vytvořen soubor metodických materiálů, které zvýší kompetence pedagogických pracovníků škol: a) školy praktické b) základní školy a střední školy, c) základní a střední školy dle § 16 odst. 9 školského zákona.  Projekt přinese i analýzu a návrh úprav vybrané části RVP praktické školy a následné úpravy školních vzdělávacích programů zapojených škol.

Cílem projektu je zvýšení přímé i nepřímé (metodické) podpory žáků se SVP a pedagogických pracovníků při poskytování kariérového poradenství a připravenosti realizovat tranzitní programy. Projekt tak přispěje ke zvýšení zaměstnatelnosti žáků se SVP opouštějících základní a střední vzdělávání.