ICT proti bariérám

ICT proti bariérám

01.01.2021

 Název projektu: Informační technologie proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Zkrácený název projektu: ICT proti bariérám

Zahájení projektu: 01.01.2012

Ukončení projektu: 31.08.2014

 

Projekt byl zaměřen na zlepšení přístupu žáků se speciálnímí vzdělávacími potřebami (SVP) ke vzdělávání, zejména s využitím informačních technologií (multimédií), a to prostřednictvím dlouhodobě udržitelných aktivit a výstupů předkládaného projektu.

Mezi aktivity patřilo zřízení metodických konzultačních center, multimediálních interaktivních ICT dílen, tvorba výukových opor a tvorba audiopomůcek pro žáky se SVP, evaluace vytvořených materiálů ve vzdělávací praxi, vzdělávací soutěže žáků. Pro pracovníky škol proběhly  semináře, workshopy a přednášky zaměřené na práci se žáky se SVP a využití ICT při vzdělávání žáků se SVP.

Do projektu bylo zapojeno  440 žáků  ze 4 partnerských škol (Duchcov, Chomutov, Litvínov-Janov, Žatec). Projekt byl ukončen 31. 8. 2014.

Fotogalerie