Projekty

Projekt „Zájmové kroužky“, Nadační fond Albert

01.01.2021
Mnoho dětí rádo sportuje a věnuje se zajímavé zájmové činnosti. I naše děti z dětského domova rádi navštěvují zájmové kroužky. Rádi sportují a zajímají se o...
celý článek

Nadační fond Albert – Mimořádná pomoc v době pandemie COVID 19

01.01.2021
V době vyhlášení mimořádných opatření z důvodu výskytu COVID – 19 jsme uvítali pomoc Nadačního fondu ALBERT, který nám poskytl v rámci projektu „Mimořádná pomoc...
celý článek

Nadace Terezy Maxové dětem

01.01.2021
Nadace Terezy Maxové dětem pomáhá opuštěným a znevýhodněným dětem, a to na celostátní i regionální úrovni. Nabízí konkrétní pomoc ohroženým rodinám...
celý článek

Nadační fond Veroniky Kašákové

01.01.2021
Náš dětský domov spolupracuje s Nadačním fondem Veroniky Kašákové. Jedním z projektů je projekt Restart. Hlavním cílem projektu je zjednodušit dětem zařazení do běžného života po...
celý článek

Patřím mezi ostatní – Rozvoj gramotností a praktických dovedností žáků z dětských domovů

01.01.2021
Projekt s reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000605 je zaměřen na žáky se sociokulturním znevýhodněním a na žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání. Cílem projektu je prostřednictvím...
celý článek

Milý Ježíšku

01.01.2021
Projekt Martina Kučery a Vojtěcha Pauknera, který je zaměřený na splnění vysněných dárků dětem z dětských domovů. Projekt byl spuštěn na podzim roku 2013 a od té doby pomáhá dětem plnit...
celý článek

Strom splněných přání

01.01.2021
Jedná se o projekt Nadačního fondu Lucie Šafránkové – With Love, který pomáhá plnit vánoční přání dětem z dětských domovů. Náš dětský domov se zapojuje do...
celý článek

„ Jeden za všechny, všichni na koně“

01.01.2021
Projekt realizuje Jezdecká společnost Hipodrom Most, o. s. Tato společnost má bohaté zkušenosti s chovem koní, výukou jízdy na nich i velmi kladným působením hipoterapie na zdravé i zdravotně handicapované jedince. Projekt je realizován od 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013. Pro děti...
celý článek

Jarmarky s Albertem

01.01.2021
Ukázat dětem a mladým lidem z dětských domovů, že bez práce nejsou koláče, je hlavním cílem projektu Jarmarky s Albertem, který realizuje obecně prospěšná společnost Spolu dětem ve spolupráci s...
celý článek

„Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou“

01.01.2021
Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou, je projekt, který se věnuje výhradně dětem a mládeži v dětských domovech. Cílem je umožnit těmto dětem vyzkoušet si moderní formy sportovních disciplín jako je aerobik, hip hop, MTV dance či zumba. Kromě sportovních disciplín se...
celý článek

Projekt „Auto pomáhá dětem z Dětského domova Duchcov“

01.01.2021
Dětský domov v Duchcově má nový automobil. Díky projektu „Auto pomáhá dětem“, na kterém jsme spolupracovali od ledna 2012 s panem Ing. Jaromírem Pourem, má Dětský domov v Duchově nový automobil. Nový Renault Kangoo byl financován pomocí nosičů reklam umístěných na...
celý článek


<< první    1    poslední >>