Informace pro rodiče

1.   Návštěvy rodičů

Vážení rodiče, své děti můžete vy či jiní příbuzní navštívit kdykoli, kterýkoli den v týdnu. Vždy je ovšem nutné alespoň zatelefonovat a návštěvu oznámit den či dva dny předem, abychom se dohodli na hodině – tak, aby děti byly přítomny, když přijedete (děti kromě školního vyučování navštěvují kroužky, jezdíme na výlety, apod.). Volejte na číslo 417 835 324, 602 359 797, 604 655 413. Návštěvy trvají zpravidla do 18-té hodiny, poté návštěvníci musí odejít – dětem začíná večerní program. Návštěvy osob za dětmi jsou povinny respektovat denní řád dětského domova a zásady chování, které jsou v našem dětském domově platné.

2.   Dopisy, balíčky, telefonáty

Balíčky a dopisy můžete dětem posílat neomezeně, telefonovat také můžete kterýkoli den v  týdnu, a to zpravidla nejpozději do 19-té hodiny.

telefon: 417 835 324 - hlavní budova
kl. 220           1. rodinná skupina
kl. 221            2. rodinná skupina
kl. 218            3. rodinná skupina
kl. 219            4. rodinná skupina
417 835 346 - vila

3.   Pobyty dětí doma u rodičů nebo u osob odpovědných za výchovu

Děti mohou ke svým rodičům na návštěvu na základě povolení od sociální pracovnice, čili oddělení sociálně právní ochrany dětí při městském úřadu nebo magistrátu v místě trvalého bydliště dítěte (většinou je trvalé bydliště dítěte shodné s Vaším). Povolení je vydáváno na základě šetření Vaší sociální pracovnice u Vás doma (nebo v domácnosti, kde má návštěva proběhnout).

Zákonný postup, který je dán zákonem o sociálně právní ochraně dětí, je tento:

1.     Rodič nebo osoba odpovědná za výchovu požádá v dětském domově o pobyt dítěte doma a oznámí termín, ve kterém chce dítě doma mít (víkend, prázdniny, Vánoce. Vždy to jsou dny, kdy není školní vyučování. U předškoláků lze i ve všední dny). Je důležité žádat   o povolení pobytu minimálně 2-3 týdny předem, aby bylo možné stihnout šetření v místě bydliště a rozhodnout o vydání povolenky. Pokud  by dovolenky byly pravidelné, je možno zažádat i na delší časové období.

2.     Dětský domov požádá o prošetření situace v rodině a případné povolení pobytu příslušný městský úřad, resp. jeho oddělení sociálně právní ochrany dětí.

3.     Podle toho, jak šetření dopadne, je – anebo také není – vydána povolenka k pobytu.

4.     Jakmile dětský domov povolenku obdrží, oznámí rodičům, že si mohou pro dítě přijet  a odvézt si je na povolený pobyt.

5.     Děti starší 15-ti let mohou do místa bydliště cestovat samostatně, a to na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

Petra Šuleková - vedoucí vychovatelka

Mobil: 604 655 413

E-mail: sulekova.p@ddzsduchcov.cz

 

Mgr. Kateřina Bastlová - zástupce ředitele

Mobil: 602 359 797

E-mail: bastlova.k@ddzsduchcov.cz

4.   Příspěvek na úhradu péče

Rodiče či osoby zodpovědné za výchovu jsou povinni hradit příspěvek na úhradu péče za své děti.

Rodiče jsou povinni dle zákona č. 109/2002 Sb., v platném znění, hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětským domovem. Výše příspěvku je stanovena rozhodnutím ředitelky zařízení ve správním řízení. Rodiče jsou povinni doložit potvrzení o příjmu. Pokud rodič doloží, že je příjemcem pomoci v hmotné nouzi, příspěvek se nestanoví. Pokud rodič doloží, že po zaplacení příspěvku by jeho příjem nebo příjem s ním posuzovaných osob klesl pod součet částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení, se příspěvek stanoví v takové výši, aby mu uvedený součet zůstal zachován. Je nutné, abyste se spojili s ředitelkou dětského domova a předložili doklady o příjmu. V případě, že doklady o příjmu nepředložíte, bude příspěvek stanoven v plné výši a zbytečně hrozí vznik dluhu a nepříjemnosti z toho plynoucí.

Bc. Monika Beránková - sociální pracovnice

Mobil: 720 570 534

E-mail: berankova.m@ddzsduchcov.cz

 

Mgr. Blanka Stádníková – ředitelka

Mobil:  602 330 295

E-mail: sekretariat@ddzsduchcov.cz

 


5. Organizace školního roku 2023/2024

 

Zahájení školního roku:                                            pondělí 4. 9. 2023

Podzimní prázdniny:                                                 čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2023

Vánoční prázdniny:                                                   sobota 23. 12. 2023 až úterý 2. 1. 2024                                                                                                                                                                                                                                                        vyučování začne ve středu 3. 1. 2024

Ukončení vyučování v prvním pololetí:                    úterý 31. 1. 2024

Pololetní prázdniny:                                                  pátek 2. 2. 2024

Jarní prázdniny:                                                        pondělí 19. 2. až neděle 25. 2. 2024

Velikonoční prázdniny:                                             čtvrtek 28. 3. 2024

Ukončení vyučování ve druhém pololetí:                 pátek 28. 6. 2024

Hlavní prázdniny:                                                       sobota 29. 6. až neděle 1. 9. 2024

Období školního vyučování 2024/2025:                   začne v pondělí 2. 9. 2024

.