„ Jeden za všechny, všichni na koně“

„ Jeden za všechny, všichni na koně“

01.01.2021

Projekt realizuje Jezdecká společnost Hipodrom Most, o. s. Tato společnost má bohaté zkušenosti s chovem koní, výukou jízdy na nich i velmi kladným působením hipoterapie na zdravé i zdravotně handicapované jedince. Projekt je realizován od 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013. Pro děti jsou připravené speciální programy. Součástí každé výuky je teoretická i praktická část. Pro teoretickou část výuky jsou vypracovány pracovní listy, tématické básničky, omalovánky či kreativní úkoly. Vše je zpracováno tak, aby děti získaly nové poznatky ze života koní a enviromentální výchovy. Praktickou část tráví děti v přímém kontaktu s koňmi.

Fotogalerie