Nadace Terezy Maxové dětem

01.01.2021

Nadace Terezy Maxové dětem pomáhá opuštěným a znevýhodněným dětem, a to na celostátní i regionální úrovni. Nabízí konkrétní pomoc ohroženým rodinám prostřednictvím odborných neziskových organizací. Podporuje rozšíření všech forem náhradní rodinné péče a profesionalizaci pěstounské péče. Podporuje vzdělání a všestranný rozvoj dětí vyrůstajících v kojeneckých ústavech a dětských domovech.

Mimořádnou pomoc v době vyhlášení nouzového stavu z důvodu výskytu COVID – 19 jsme získali v rámci nadačního příspěvku poskytovaného Nadací Terezy Maxové dětem ve spolupráci s bankou ING a dalšími sponzory. Podpora směřovala především do oblasti vzdělávání dětí a my jsme ji využili na zakoupení čtyř notebooků.  V době od března do června bylo pro nás velmi náročné zajistit vyučování dětí z dětského domova.  Práce s notebooky nám v mnohém usnadnila online výuku, spolupráci s vyučujícími ze základních i středních škol, plnění zadaných úkolů. Velkým přínosem byla zejména pro středoškoláky, kteří se chystali na závěrečné zkoušky, které všichni úspěšně zvládli. Děkujeme.