„Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou“

„Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou“

01.01.2021

Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou, je projekt, který se věnuje výhradně dětem a mládeži v dětských domovech. Cílem je umožnit těmto dětem vyzkoušet si moderní formy sportovních disciplín jako je aerobik, hip hop, MTV dance či zumba. Kromě sportovních disciplín se projekt věnuje i nácviku hereckého projevu v rámci kategorie Muzikál. Náš dětský domov je zapojen v projektu od roku 2010.