Turisťáček

Turisťáček

V měsíci únoru jsme navštívili s Turisťáčkem město Osek. Podívali jsme se na výstavu pohádkových kostýmů Divadla V Pytli v místním infocentru. Expozice se nazývala Život jako v pohádce. Dětem se výstava velice líbila a chtěly se nechat vyfotit s pohádkovými postavami. Poté jsme se vydali na městské koupaliště, kde jsme chtěli shlédnout místní skatepark. Cestou jsme se zastavili u památných stromů, které byly vysazeny podél klášterní zdi. Když jsme došli na koupaliště, podívali jsme se na skatepark a 3D bludiště. S dětmi jsme sledovali rybáře, kteří v místním rybníce za naší přítomnosti ulovili rybu. Dětem se všude moc líbilo a my se těšíme všichni na příští výlet.

 

Fotogalerie