Sbírka na útulek AniDef Žim

Sbírka na útulek AniDef Žim

Již tradičně se naše škola zúčastnila dobrovolné sbírky pro zvířecí útulek AniDef Žim. Do sbírky se zapojila většina vedení školy, vychovatelů z dětského domova a učitelů. Díky všem zúčastněným se vybralo krásných 4 400 Kč a mnoho materiálních darů. Velké díky patří všem kolegům, kteří se do sbírky zapojili a udělali tak zvířátkům o chlup hezčí Vánoce a dík patří také paní ředitelce, která každý rok tuto sbírku velmi podporuje nejen finančně. Doufáme, že se v budoucnu s dětmi zapojíme i jako dobrovolníci, kteří chodí do útulku pomáhat.