Beseda s ambasadory VZP v rámci projektu Vzpoura úrazům

Beseda s ambasadory VZP v rámci projektu Vzpoura úrazům

17.02.2022

Dne 17. února 2022 byl na naší škole již sedmým rokem prezentován projekt VZP pod názvem „Vzpoura úrazům“, který usiluje o prevenci úrazů u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, a to zcela bezplatně. V průběhu edukační přednášky si žáci prověřili své znalosti z dopravní výchovy a měli možnost seznámit se s životem tělesně postižených. Pro žáky byla přednáška velmi zajímavě připravena, zaujala je vstřícným a pozitivním přístupem přednášejících a moc se jim líbila. Rádi bychom touto cestou ambasadorům poděkovali a popřáli jim mnoho úspěchů.

 

Fotogalerie