Testování ve škole

19.11.2021

 

Vážení rodiče,

 

oznamujeme Vám, že na pondělí 22. a 29. 11. 2021 nařídilo MZ ČR testování žáků neinvazivními antigenními testy.

 

Testovat se nemusí žáci, kteří doloží:

a) certifikát, že byl očkován proti Covid-19 a od dokončeného očkování uplynulo 14 dní

b) že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19 od něhož neuplynulo více než 180

 dní

c) že absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření nebo nejdéle před 24 hodinami antigenní test s negativním výsledkem

 

Pokud žák testování nepodstoupí, musí po celou dobu ve škole používat ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor nebo roušku).

 

                                                                                              Mgr. Blanka Stádníková, ředitelka