Zahájení školního roku 2021/2022

25.08.2021

Zahájení školního roku 2021/2022

 

Školní rok 2021/2022 bude slavnostně zahájen dne 1. 9. 2021. Slavnostní zahájení pro žáky 1. ročníku a děti přípravné třídy proběhne od 8:00 h v prostorách školní zahrady za možné přítomnosti doprovodu žáků a dětí. Žáci ostatních ročníků zahájí školní rok ve svých třídách. Zákonní zástupci nemohou být za současné situace vpouštěni do prostor školy. Vyučování bude 1. září do 9:00 h.

 

Organizace vyučování ve dnech 2. – 3. 9. 2021

 

Děti přípravné třídy a žáci 1. ročníku budou končit vyučování v 10:00 h.

Žáci 2. – 9. ročníku a praktické školy dvouleté budou končit vyučování v 11:35 h.

 

 

Informace s ohledem na výskyt covid-19

 

Provoz školy ve školním roce 2021/2022 je upraven s ohledem na výskyt Covid-19. Při organizaci provozu je vycházeno ze souboru doporučení pro školy a školská zařízení vydaného MŠMT. Zohledňována bude aktuální epidemiologická situace.  

Na začátku školního roku bude provedeno preventivní testování dětí a žáků. Testování proběhne ve dnech 1. září, 6. září a 9. září. Testování bude prováděno ve třídách. V případě zájmu zákonných zástupců, bude v průběhu provádění testu umožněna asistence zákonného zástupce nebo jím pověřené jiné osoby. Děti a žáci s asistencí zákonných zástupců se budou moci testovat v prostorech chodby v přízemí školy. Testy budou zajištěny neinvazivními antigenními testy pro samoodběr. Testování nepodstoupí děti a žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák testování nepodrobí, bude se moci výuky účastnit, ale za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech školy, nesmí zpívat, v době konzumace potravin musí dodržovat rozestup od ostatních minimálně 1,5 metru.

Ve společných prostorech školy jsou všichni povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest. Děti přípravné třídy a žáci základní školy musí nosit roušky. Žáci střední školy, zaměstnanci a ostatní osoby musí mít nasazen respirátor s ochranou nejméně FFP2 bez výdechového ventilu. Ve třídě, pokud jsou žáci usazeni, nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest nasazen. 

Ve škole jsou dodržována zvýšená hygienická opatření. Pravidelně je prováděn úklid a dezinfekce prostor školy.

Při vstupu do školy si žáci dezinfikují ruce. Dezinfekce rukou je ve škole k dispozici, případně si děti mohou přinést dezinfekci svou vlastní. V průběhu vyučování si žáci pravidelně a důkladně myjí ruce, k dispozici jsou jednorázové papírové ručníky. Ve třídách, učebnách a na sociálních zařízeních je k dispozici mýdlo, dezinfekční mýdlo a dezinfekce. Učebny a chodby jsou pravidelně a důkladně větrány.

Ve školní jídelně jsou taktéž dodržována zvýšená hygienická opatření. Před odběrem jídla si děti umyjí či vydezinfikují ruce. Děti se stravují po menších skupinách. Jídelna je větrána.

Žáci budou na začátku školního roku poučeni o zásadách osobní a respirační hygieny. Žáci budou poučeni o správném mytí rukou. V případě kašlání a kýchání je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázových kapesníků. Prosím, zajistěte, aby Vaše dítě mělo ve škole vždy dostatek papírových kapesníků pro svou potřebu.

Pobyt zákonných zástupců a dalších osob ve škole je v současné době omezen.  Zákonní zástupci a další osoby nemohou být vpouštěni do prostor školy. K vyřízení administrativních a dalších nutných záležitostí mohou zákonní zástupci využít pouze ředitelnu v přízemí budovy.

Do školy nemohou vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění. Vzhledem k tomu, prosím, neposílejte do školy své děti v případě, že se u nich projevují příznaky nemoci jako je teplota, kašel. V případě, že byste měli u svého dítěte podezření na onemocnění covid-19, kontaktujte telefonicky dětského lékaře případně krajskou hygienickou stanici.

Průběžně sledujeme aktuální epidemiologickou situaci. Na základě jejího vyhodnocení může docházet ke změnám hygienických požadavků. O změnách budete neprodleně informováni. V případě potřeby nás můžete kontaktovat telefonicky na tel. 417 835 324 či             e-mailem: sekretariat@ddzsduchcov.cz.

Děkujeme Vám za spolupráci. Věříme, že odpovědným chováním a dodržováním hygienických opatření letošní školní rok společně zvládneme.

 

                                                                       za pedagogický sbor a vedení školy

Mgr. Blanka Stádníková

 

Zahájení školního roku 2021/2022

 

Školní rok 2021/2022 bude slavnostně zahájen dne 1. 9. 2021. Slavnostní zahájení pro žáky 1. ročníku a děti přípravné třídy proběhne od 8:00 h v prostorách školní zahrady za možné přítomnosti doprovodu žáků a dětí. Žáci ostatních ročníků zahájí školní rok ve svých třídách. Zákonní zástupci nemohou být za současné situace vpouštěni do prostor školy. Vyučování bude 1. září do 9:00 h.

 

Organizace vyučování ve dnech 2. – 3. 9. 2021

 

Děti přípravné třídy a žáci 1. ročníku budou končit vyučování v 10:00 h.

Žáci 2. – 9. ročníku a praktické školy dvouleté budou končit vyučování v 11:35 h.

 

 

Informace s ohledem na výskyt covid-19

 

Provoz školy ve školním roce 2021/2022 je upraven s ohledem na výskyt Covid-19. Při organizaci provozu je vycházeno ze souboru doporučení pro školy a školská zařízení vydaného MŠMT. Zohledňována bude aktuální epidemiologická situace.  

Na začátku školního roku bude provedeno preventivní testování dětí a žáků. Testování proběhne ve dnech 1. září, 6. září a 9. září. Testování bude prováděno ve třídách. V případě zájmu zákonných zástupců, bude v průběhu provádění testu umožněna asistence zákonného zástupce nebo jím pověřené jiné osoby. Děti a žáci s asistencí zákonných zástupců se budou moci testovat v prostorech chodby v přízemí školy. Testy budou zajištěny neinvazivními antigenními testy pro samoodběr. Testování nepodstoupí děti a žáci, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák testování nepodrobí, bude se moci výuky účastnit, ale za podmínek stanovených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech školy, nesmí zpívat, v době konzumace potravin musí dodržovat rozestup od ostatních minimálně 1,5 metru.

Ve společných prostorech školy jsou všichni povinni používat ochranné prostředky dýchacích cest. Děti přípravné třídy a žáci základní školy musí nosit roušky. Žáci střední školy, zaměstnanci a ostatní osoby musí mít nasazen respirátor s ochranou nejméně FFP2 bez výdechového ventilu. Ve třídě, pokud jsou žáci usazeni, nemusí mít ochranný prostředek dýchacích cest nasazen. 

Ve škole jsou dodržována zvýšená hygienická opatření. Pravidelně je prováděn úklid a dezinfekce prostor školy.

Při vstupu do školy si žáci dezinfikují ruce. Dezinfekce rukou je ve škole k dispozici, případně si děti mohou přinést dezinfekci svou vlastní. V průběhu vyučování si žáci pravidelně a důkladně myjí ruce, k dispozici jsou jednorázové papírové ručníky. Ve třídách, učebnách a na sociálních zařízeních je k dispozici mýdlo, dezinfekční mýdlo a dezinfekce. Učebny a chodby jsou pravidelně a důkladně větrány.

Ve školní jídelně jsou taktéž dodržována zvýšená hygienická opatření. Před odběrem jídla si děti umyjí či vydezinfikují ruce. Děti se stravují po menších skupinách. Jídelna je větrána.

Žáci budou na začátku školního roku poučeni o zásadách osobní a respirační hygieny. Žáci budou poučeni o správném mytí rukou. V případě kašlání a kýchání je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázových kapesníků. Prosím, zajistěte, aby Vaše dítě mělo ve škole vždy dostatek papírových kapesníků pro svou potřebu.

Pobyt zákonných zástupců a dalších osob ve škole je v současné době omezen.  Zákonní zástupci a další osoby nemohou být vpouštěni do prostor školy. K vyřízení administrativních a dalších nutných záležitostí mohou zákonní zástupci využít pouze ředitelnu v přízemí budovy.

Do školy nemohou vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění. Vzhledem k tomu, prosím, neposílejte do školy své děti v případě, že se u nich projevují příznaky nemoci jako je teplota, kašel. V případě, že byste měli u svého dítěte podezření na onemocnění covid-19, kontaktujte telefonicky dětského lékaře případně krajskou hygienickou stanici.

Průběžně sledujeme aktuální epidemiologickou situaci. Na základě jejího vyhodnocení může docházet ke změnám hygienických požadavků. O změnách budete neprodleně informováni. V případě potřeby nás můžete kontaktovat telefonicky na tel. 417 835 324 či             e-mailem: sekretariat@ddzsduchcov.cz.

Děkujeme Vám za spolupráci. Věříme, že odpovědným chováním a dodržováním hygienických opatření letošní školní rok společně zvládneme.

 

                                                                       za pedagogický sbor a vedení školy

Mgr. Blanka Stádníková