Informace pro rodiče s ohledem na výskyt Covid-19

08.07.2021

Vážení rodiče,

informujeme Vás v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19. Provoz školy ve školním roce 2020/2021 je upraven s ohledem na výskyt Covid-19. Při organizaci provozu je vycházeno z manuálu vydaného MŠMT. Zohledňována bude aktuální epidemiologická situace a tzv. semafor pro oblast školství.

Ve škole jsou dodržována zvýšená hygienická opatření. Pravidelně je prováděn úklid a dezinfekce prostor školy.

Při vstupu do školy si žáci dezinfikují ruce. Dezinfekce rukou je ve škole k dispozici, případně si děti mohou přinést dezinfekci svou vlastní. V průběhu vyučování si žáci pravidelně a důkladně myjí ruce, k dispozici jsou jednorázové papírové ručníky. Ve třídách, učebnách a na sociálních zařízeních je k dispozici mýdlo, dezinfekční mýdlo a dezinfekce. Učebny a chodby jsou pravidelně a důkladně větrány. V současné době nemusí podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví žáci a pedagogové naší školy nosit roušky. Ve školní jídelně jsou taktéž dodržována zvýšená hygienická opatření. Před odběrem jídla si děti umyjí či vydezinfikují ruce. Děti se stravují po menších skupinách. Jídelna je větrána. Žáci byli na začátku školního roku poučeni o zásadách osobní a respirační hygieny. Žáci byli poučeni o správném mytí rukou. V případě kašlání a kýchání je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázových kapesníků. Prosím, zajistěte, aby Vaše dítě mělo ve škole vždy dostatek papírových kapesníků pro svou potřebu.

Pobyt zákonných zástupců a dalších osob ve škole je v současné době omezen.  Zákonní zástupci a další osoby nemohou být vpouštěni do prostor školy. K vyřízení administrativních a dalších nutných záležitostí mohou zákonní zástupci využít pouze ředitelnu v přízemí budovy.

Do školy nemohou vstupovat osoby s příznaky infekčního onemocnění. Vzhledem k tomu, prosím, neposílejte do školy své děti v případě, že se u nich projevují příznaky nemoci jako je teplota, kašel. V případě, že byste měli u svého dítěte podezření na onemocnění Covid-19, kontaktujte telefonicky dětského lékaře případně krajskou hygienickou stanici.

Průběžně sledujeme aktuální epidemiologickou situaci. Na základě jejího vyhodnocení může docházet ke změnám hygienických požadavků. O změnách budete neprodleně informováni. V případě potřeby nás můžete kontaktovat telefonicky na tel 417 835 324 či        e-mailem: sekretariat@ddzsduchcov.cz.

Děkujeme Vám za spolupráci. Věříme, že odpovědným chováním a dodržováním hygienických opatření situaci zvládneme. Vám i Vašim dětem přejeme pevné zdraví.

 

                                                                       za pedagogický sbor a vedení školy

Mgr. Blanka Stádníková