Upřesnění informací pro rodiče

08.07.2021

Vážení rodiče,

na základě manuálu vydaného MŠMT upřesňujeme možnost osobní přítomnosti žáků v naší škole.

Od 1. června mohou být žáci 1. stupně, kteří se vzdělávají podle § 16 odst. 9 školského zákona a žáci 1. až 10. ročníku základní školy speciální osobně přítomni ve škole.

Od 8. června se mohou žáci 2. stupně a žáci střední školy účastnit třídnických hodin a konzultací. O termínech třídnických hodin budete informováni prostřednictvím internetových stránek.

Účast žáků bude dobrovolná a bude podmíněna podpisem čestného prohlášení ze strany rodiče. Čestné prohlášení je k dispozici na našich internetových stránkách a také ve škole. Žáci budou rozděleni do menších skupinek, budou muset dodržovat hygienická opatření, musí si každý den přinést dvě roušky.

 

Děkujeme za spolupráci.           

                                                  

                                       Mgr. Blanka Stádníková, ředitelka