Informace pro rodiče

08.07.2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zůstane naše základní a střední škola až do 30. 6. 2020 uzavřena. Žáci do konce tohoto školního roku nebudou osobně docházet do školy. Výuka bude nadále zajišťována zadáváním domácích úkolů, pracovních listů. Školu můžete nadále kontaktovat pro zadání úkolů níže uvedenými způsoby.

Telefonicky na tel. 417 835 324, e-mailem: sekretariat@ddzsduchcov.cz, případně osobně.

Rodičům budou rozesílány jednotlivá zadání úkolů pomocí SMS zpráv.

 

Připravené materiály si také můžete vyzvedávat ve škole. Úkoly budou předány u hlavního vchodu. Stačí zazvonit na zvonek, nejlépe ředitelna či zástupce ředitele, a to nejlépe v čase od 8,00 do 12,00 hod.

 

V případě zájmu může rodič nahlásit e-mailovou adresu, na kterou budou jednotlivá cvičení zasílána.

 

Žáci se mohou učit doma i sami – pravidelně si číst, opakovat probrané učivo z českého jazyka a procvičovat matematiku.

 

Závěrečné hodnocení na vysvědčení na konci letošního školního roku 2019/2020 bude provedeno na základě hodnocení (známek) získaných za období 2. pololetí školního roku v době, kdy ještě děti byly osobně přítomny ve škole.

 

V případě jakýchkoliv nejasností či problémů se neváhejte na nás obrátit. Děkujeme Vám za dosavadní vzájemnou spolupráci.

                                                                                              

                                                                                               Mgr. Blanka Stádníková, ředitelka