Návštěva sběrného dvora

Návštěva sběrného dvora

01.01.2021

V rámci výuky Člověk a jeho svět jsme se s dětmi vydali do sběrného dvora v Duchcově. Chtěli jsme se dozvědět, co se děje s odpadem, který po nás lidech zůstává dál a proč je důležité odpad třídit. U brány nás přivítal pan Strejc, ekolog sběrného dvora. Oblékli jsme si výstražné bezpečnostní vesty, abychom neohrozili chod dvora a svoji bezpečnost. Pan Strejc nám ukázal všechny vysoko objemové kontejnery a vysvětlil nám, kam se co odkládá a jak se odpad třídí. Dále nám pověděl, co se s odpadem děje, poté co ho odevzdáme a jak se některý dá dále využít. Odpověděl dětem na jejich zvídavé otázky a na konci celé prohlídky proběhl kvíz. Při správné odpovědi děti dostaly malou odměnu. Exkurze se nám moc líbila, díky ní jsme se dozvěděli spoustu nových informací. Děkujeme za umožnění prohlídky a těšíme se zase někdy příště.