Den Země 2021

Den Země 2021

08.07.2021

I v letošním náročném roce jsme jako každý rok uspořádali v naší škole projektový den, Den Země. V letošním školním roce byl spojený s vítáním jara a také s ochranou životního prostředí. Žáky čekal den plný her, tvořivých úkolů a kvízů. Mladší žáci měli za úkol vyrobit z přírodnin, které si sami v rámci vycházky nasbírali symbol vítání jara – Moranu. Starší žáci se postarali o úklid odpadků v okolí školy. Žáci pracovali s nadšením a měli radost z výsledků své práce.


Fotogalerie