Den Země 2015

Den Země 2015

08.07.2021

Dne 24. 4. 2015 byl na naší škole realizován již sedmým rokem projektový den – Den Země. Žáci i děti z přípravné třídy zpracovávali téma ,,Život na jiné planetě„ a ,,Desatero pro zdravé ovzduší„. Informace získávali pomocí internetového vyhledávání, také měli k dispozici prezentace, které byly promítány na ICT, po té je výtvarně zpracovali. Po skončení projektu byly práce vystaveny v prostorách školy. Celá akce byla zdokumentována. Dětem se toto téma velice líbilo, protože zde mohly uplatnit svou fantazii.

                                                                                              Bc. Markéta Pikalová, učitelka