Projektový den – Den stromů 2014

Projektový den – Den stromů 2014

08.07.2021

Dne 23. 10. 2014 byl na naší škole již šestým rokem realizován projektový den – Den stromů. V letošním roce se projektového dne účastnila i přípravná třída. Žáci výtvarně zpracovávali strom, který si vybrala celá třída. Mohli si také navrhnout svůj strom, kde by byla vyjádřena jejich vlastní fantazie. Informace žáci získávali pomocí internetového vyhledávání, po té je výtvarně zpracovali. Dále byl pro oba stupně zadán ke zpracování ještě jeden úkol – vyhledat, co se ze dřeva vyrábí a zapracovat to písemně nebo výtvarně do knihy, kterou si žáci sami sváží. Po skončení projektu byly stromy a knihy vystaveny v prostorách školy. Celá akce byla zdokumentována.

 

                                                                                                                                             Bc. Markéta Pikalová