Projekt 72 hodin – Ruku na to-září 2014

Projekt 72 hodin – Ruku na to-září 2014

08.07.2021

Je poledne 9. října, náš den účasti v projektu 72 hodin – Ruku na to! Dokážeme naplnit s dětmi naše motto Pro hezčí Duchcov!Pokračujeme v účasti na projektu a v ranním kruhu ve škole si povídáme o tom, co každý z nás může udělat pro to, aby místo, kde žijeme, bylo příjemné, aby se tu líbilo nejen nám, ale i všem ostatním. Každá třída si vytvořila svůj plakát s logem 72 hodin. Nadšení a odhodlání zatím dětem nechybí, s rukavicemi, popř. s pytlíky na rukou a velkým pytlem na odpadky, s košťaty, hráběmi, barvami a štětci, kbelíky a rýžovými kartáči vyrážíme před školu. Třída    8. A dostala za úkol očistit zdi naší školy od kreseb, které tam nepatří a úklid před školní budovou. Třídy 1. A, 2. A a 2. PŠ uklidily školní dvůr; 4. A, 5. A, 6. A, 7. A a 9. A měly za úkol posbírat odpadky a shrabat listí v parcích okolo naší školy. Žáci praktické školy dvouleté vyčistili v parku vodotrysky. Děti z přípravné třídy se odebraly nasbírat kaštany a žaludy pro  zvířátka. Třída 1. PŠ se zhostila nelehkého úkolu natřít počmáranou autobusovou zastávku v blízkosti naší školy. Díky projektu 72 hodin jsme navázali na spolupráci s Technickými službami města Duchcov, p. Vladimír Šimek nám pomohl v projektu s odvozem shrabaného listí, odpadu a také nám poskytl barvy a štětce na natření autobusové zastávky. Tímto děkujeme Technickým službám města Duchcova za příkladnou spolupráci. Jménem našich dětí i školy, bychom rádi poděkovali všem za vstřícnost a ochotu při realizaci našeho projektu. Projekt se velice vydařil a věříme, že nebyl poslední a podobných akcí bude na naší škole více. Všichni si zaslouží velkou pochvalu a odměnu. Z výsledků naší práce jsme všichni měli dobrý pocit, protože jsme udělali něco i pro ostatní obyvatele města.

 Anna Hirschová, koordinátorka projektu

Fotogalerie