Den Evropy 2014

Den Evropy 2014

08.07.2021

Nejdříve nesmíme zapomenout na 9. ročník oslav Dne Evropy v naší škole. Letos jsme jej pojali trochu jinak než v předchozích letech. Zaměřili jsme se především na Českou republiku, protože se domníváme, že naše vlast nám je bližší a pro naše žáky jsou znalosti o České republice potřebné. Na Evropskou unii jsme ale nezapomněli. Ve školním rozhlase nám ji p. zástupkyně přiblížila. Každá třída si vylosovala svůj kraj a s ním celý den pracovala. Řešili jsme různé kvízy, křížovky, sudoku. Děti pracovaly s PC, výukovými programy na interaktivní tabuli, také hrály různé hry zaměřené na Českou republiku. Celý den splnil rozhodně svůj účel a věříme, že alespoň nějaké nové poznatky zůstaly našim žákům trvale v jejich mysli.