Poděkování za pomoc v době mimořádného opatření

08.07.2021

Jsme moc rádi, že jsme zvládli překonat tak problematické období mimořádných opatření v době vyhlášení nouzového stavu z důvodu výskytu COVID – 19.  Náročné období pro zajištění celého chodu domova nejen pro dospělé, ale také pro děti. Opět se nám potvrdilo, že je kolem nás spousta lidí, kteří se v tak nelehké době snaží pomoci i nám a dětem z dětského domova. Už jenom zajištění dostatečného množství dezinfekčních prostředků v době, kdy jich byl nedostatek na trhu, nám velmi pomohlo. Mezi prvními dárci se objevil Tomáš Slavata a jeho Hromová parta. V rámci pomoci Nadačního fondu Albert jsme obdrželi finanční příspěvek na zakoupení dezinfekčních prostředků a pomůcek pro děti na přípravu na vyučování. Dezinfekční a ochranné prostředky jsme obdrželi od našeho zřizovatele Ústeckého kraje, Nadačního fondu Veroniky Kašákové a Občanského sdružení Hanky Kynychové. Mnoho našich zaměstnanců se podílelo na šití roušek, ale tak velké množství bychom v tak krátkém čase nezajistili, nebýt pomoci dalších švadlen mimo naše zařízení jako byla paní Šubrtová a paní Ing. Prosná nebo firmy Mostecká montážní a Ateliér Moravec, které nám poskytly i nějaký ten materiál na šití roušek. Složité bylo také zajištění vyučování a výuka online se základními a středními školami. Kromě vychovatelů z domova se podíleli na vzdělávání našich děti také učitelé z naší školy. Dětem s domácí přípravou pomáhaly také studentky, které k nám docházely. Online výuku nám v mnohém zjednodušilo zakoupení technického vybavení, a to čtyř notebooků v rámci nadačního příspěvku poskytovaného ING Bank Fondu  Nadace Terezy Maxové dětem. Potěšila nás i návštěva herců Josefa Trojana a Zdeňka Piškuly, kteří nám zpříjemnili svou návštěvou jedno odpoledne. Dobrou náladu podpořily sladkosti od firmy Rigalli. Děti měly možnost ochutnat různé sladké dobrůtky. Neměli bychom zapomenout také na všechny drobné dárce, kteří nás podpořili. V závěru bychom chtěli ještě jednou poděkovat Vám všem za podporu a přízeň v tak nelehké době. Děkujeme. 

                                                                                   vedení Dětského domova Duchcov