Den stromu 2020

Den stromu 2020

08.07.2021

Dne 23. října jsme se na naší škole připojili k těmto „oslavám“. Na vycházce jsme se seznámili se stromy, které rostou v okolí naší školy, dozvěděli jsme se o nich spoustu nových věcí. Už nám nedělá problém rozlišit lípu od javoru a břízy, poznáme i borovici a smrk. Každý  si asi dokáže představit, proč jsou stromy a lesy důležité pro naši planetu. Doprovázejí nás od kolébky po rakev. Vyrábějí kyslík, odpařují vodu, zpevňují půdu, poskytují plody a dřevo, jsou domovem mnoha živočichů, pohlcují hluk, vytvářejí stín, filtrují ovzduší...  A jsou krásné.

Pro I. a II. stupeň byla připravena prezentace Luštěnky, kde si žáci prohloubili a ověřili  své znalosti. Naším dalším úkolem bylo vyrobit strom z papírové mozaiky a doplnit k obrázku popis stromu, známé druhy stromů, plody stromů. Každá třída se zhostila své práce naplno    a s odhodláním splnit úkoly co nejlépe. Všem se projektový den moc líbil.

Fotogalerie