Dětský den  2014

Dětský den 2014

01.01.2021

Oslavy svátku dětí začaly již účastí na společné akci Domu dětí a mládeže a ostatních duchcovských škol. V naší škole byly oslavy rozděleny na akci 1. stupně a 2. stupně. Celé dopoledne bylo v duchu soutěží a her. Jednak ve třídách, ale především v naší tělocvičně. Děti hrály kroket, srážely kuželky, prolézaly překážkami, nosily šavlozubého tygra do cíle, házely kroužky. Na závěr celého dne jsme se přesunuli na naši zahradu k ohništi, kde jsme si společně opékali buřty. Dětem se den moc líbil. Ještě nás čeká návštěva ZOO v Praze jako odměna za namalované obrázky zvířátek. Moc se všichni těšíme. Na závěr školního roku se připravujeme na školní akademii, kde naši žáci zazpívají, zarecitují, zahrají. A pak už se těšíme na prázdniny. Všem přejeme hezké prázdniny a příjemnou dovolenou.