Organizace školního roku | Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana > Organizace školního roku >

Organizace školního roku

 

Zahájení školního roku:                                      úterý 1. 9. 2020

Podzimní prázdniny:                                           čtvrtek 29. 10. a pátek 30. 10. 2020

Vánoční prázdniny:                                            středa 23. 12. 2020 až neděle 3. 1. 2021                  

                                                                      vyučování začne v pondělí 4. 1. 2021

Ukončení vyučování v prvním pololetí:                   čtvrtek 28. 1. 2021

Pololetní prázdniny:                                            pátek 29. 1. 2021

Jarní prázdniny:                                                 pondělí 8. 3. až neděle 14. 3. 2021

Velikonoční prázdniny:                                        čtvrtek 1. 4. 2021

Ukončení vyučování ve druhém pololetí:                středa 30. 6. 2021

Hlavní prázdniny:                                                čtvrtek 1. 7. až úterý 31. 8. 2021

Období školního vyučování 2021/2022:                  začne ve středu 1. 9. 2021

Třídní schůzky:                                                   úterý 24. 11. 2020

                                                                       úterý 13. 4. 2021


ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.