Projekty | Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana > Projekty >

Projekty

Mléko do škol

  Naše škola poskytuje svým žákům a studentům mléčné výrobky podporované Evropskou unií v rámci programu Mléko do škol. Mléko a mléčné výrobky hrají důležitou roli ve výživě dětského organismu, především jako zdroj vápníku. Vápník zajišťuje zdravý vývoj kostí a skeletu. Tvorba kostní hmoty probíhá hlavně během dětství a dospívání. Proto je velmi důležité, aby byl vápník podáván v dosta...zobrazit celý článek

Ovoce a zelenina do škol

Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Nárok na dotované ovoce a zeleninu mají zcela zdarma všichni žáci. Dodávky jsou realizovány jednou týdně (mimo svátky, prázdniny apod.). Informace o dodávaném ovoci a zelenin...zobrazit celý článek

POSILUJME GRAMOTNOSTI A DOVEDNOSTI INOVATIVNĚ

Projekt se zaměřuje na sociální a občanskou gramotnost aexekutivní dovednosti žáků ZŠ v Ústeckém, Jihomoravskéma Olomouckém kraji. Řešena je povinně-volitelná aktivita IVa volitelná aktivita II. Akční výzkumy identifikují nedostatkyv metodách získávání uvedených gramotností a dovedností,ověří stav na partnerských školách a po pilotní aplikaciinovativních metod ověří účinnost a provede reflexi. Pro...zobrazit celý článek

EU peníze školám

Informace o projektu Výsledkem projektu EU peníze školám je zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, jejímž smyslem je podpořit rozvoj oblastí, které se dlouhodobě ukazují jako problematické.   Podporou sedmi vytipovaných témat a koncentrací finančních prostředků na ně by mělo dojít ke zlepšení situace:   čtenářská a informační gramotnost cizí jazyky využívání ICT ...zobrazit celý článek

Zdravé zuby

Projekt  Zdravé zuby Naše škola se v školním roce 2013/2014 a 2014/2015 zapojila do celorepublikového projektu Zdravé zuby. Jedná se o program péče o chrup pro žáky 1. stupně základních škol. Cílem programu bylo zlepšit zubní zdraví dětí a vytvořit tak předpoklady k zajištění zdravých zubů i u  dospělé populace v budoucích letech. Naším cílem bylo působit na děti v naší škole, aby se o svůj chrup...zobrazit celý článek

Hrátky se zvířátky

Hrátky se zvířátky Naše škola se ve školním roce 2010/2011 zapojila do projektu EU a EKOFARMY na Dlouhé Louce pod názvem "Hrátky se zvířátky". Projekt se uskutečil pro žáky 1. stupně. Žáci se seznámili se zvířátky a s péčí o ně. V roce 2011/2012 pak následovala návštěva Ekofarmy na školním dvoře, kde se žáci také setkali s domácími i lesními zvířaty.    ...zobrazit celý článek

ICT proti bariérám

 Název projektu: Informační technologie proti bariérám ve vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami   Zkrácený název projektu: ICT proti bariérám Zahájení projektu: 01.01.2012 Ukončení projektu: 31.08.2014   Projekt byl zaměřen na zlepšení přístupu žáků se speciálnímí vzdělávacími potřebami (SVP) ke vzdělávání, zejména s využitím informačních technologií (multimédií), a to pr...zobrazit celý článek

Minipodniky na ZŠ

Od září  školního roku 2012/2013 se naše škola zapojila do projektu, v jehož rámci vznikly na škole dva minipodniky. Jeden byl zaměřen na výrobu dekorací a užitkových předmětů z textilních materiálů, druhý na výrobky z keramiky a svíček. Žáci, kteří  pod vedením učitelů v minipodnicích pracovali,  se aktivně zapojovali do výroby různých dekoračních předmětů, součastí jejich pracovních akti...zobrazit celý článek

Dotkněte se inspirace

Název operačního programu:             Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory:            1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Název projektu:                               Dotkněte se inspirace Registrační číslo:                               CZ.1.07/1.3.00/51.0046 Příjemce:                                        ...zobrazit celý článek

1

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.