Akce | Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana > Akce >

Akce

Informace pro rodiče k zahájení výuky ode dne 12. 4. 2021

Informace pro rodiče k zahájení výuky ode dne 12. 4. 2021   Vážení rodiče, informujeme Vás, že od 12. 4. 2021 bude opět probíhat vyučování v naší škole podle rozvrhu, a to každý den. Otevřena bude základní škola, střední škola i přípravná třída.  Bude možné, aby se děti stravovaly ve školní jídelně. Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je stanovena povi...zobrazit celý článek

Distanční výuka

Nadále probíhá distanční výuka. Úkoly budou zadávány vždy v úterý. V čase od 10:00 h do 12:00 h si můžete připravené materiály ve škole vyzvednout. Úkoly budou nadále předávány u hlavního vchodu. Stačí zazvonit na zvonek, nejlépe ředitelna, zástupce ředitele či kancelář, a to nejlépe v čase od 10:00 do 12:00 hod. V uvedeném čase je také potřeba vypracované úkoly odevzdat. Je možné domluv...zobrazit celý článek

Výuka v době uzavření školy

Vážení rodiče, milí žáci, na základě usnesení vlády České republiky je s platností od 27. 2. 2021 zakázána osobní přítomnost žáků i v naší základní a střední škole. Opatření vlády České republiky platí do 21. 3. 2021. Vzhledem k tomu bude probíhat výuka žáků distančním způsobem. Opatření uzavření školy pro žáky nejsou prázdniny, ale v přiměřené míře musí probíhat domácí výuka. Škola be...zobrazit celý článek

Uzavření školy od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, na základě usnesení vlády České republiky se od 1. 3. 2021 uzavírá i naše základní a střední škola. Žáci se budou vzdělávat distančním způsobem. O způsobech distanční výuky a všech změnách Vás budeme informovat prostřednictvím internetových stránek školy.                                                                                                               ...zobrazit celý článek

Zima jak se patří

Konečně jsme se dočkali pořádné zimy. Venku mrzne, napadl sníh, a tak jsme si s dětmi řekli, že by bylo škoda toho nevyužít. Učit se můžeme i venku. Nejdříve si něco málo povíme o tomto ročním období a pak hurá ven. Cestou do parku děti pozorují zimní přírodu. Pak nás čeká tělocvik. Takový slalom po sněhu, mezi stromy v parku, stojí za to. A nakonec trochu „výtvarky a pracovek“. Úkol zní:...zobrazit celý článek

Advent

            Každý rok, vždy v prosinci, probíhá na naší škole projektový měsíc Vánoce. Po celou dobu žáci plní různé úkoly, účastní se sportovních turnajů, probíhají vánoční dílničky atd.   Letošní prosinec byl vzhledem k situaci jiný. Sice jsme jako speciální škola otevřeni pro všechny žáky bez rozdílu, ale musíme dodržovat různá opatření, která nám neumožňují dělat všechno tak, jako ...zobrazit celý článek

Výuka od 4. 1. 2021

Naše škola zůstává od 4. 1. 2021 nadále otevřena, ve škole bude běžný provoz. Výuka bude probíhat podle rozvrhu. Otevřena bude i přípravná třída. Žáci na naší škole i nadále nejsou povinni nosit ve škole roušky. Nebude probíhat výuka zpěvu a tělesné výchovy.                                                                            Mgr. Blanka Stádníková ředitelka ...zobrazit celý článek

Recitační soutěž „Vánoční čas“

Letošního 12. ročníku naší recitační soutěže „Vánoční čas“, kterou jsme pořádali 8. 12. 2020, se zúčastnilo 13 žáků z celé školy. Tento rok měli žáci možnost vybrat si báseň samostatně, podmínkou byla pouze vánoční tématika. Žáci 1. stupně měli zarecitovat jednu báseň a žáci 2. stupně se museli naučit básně dvě. Jelikož se recitace zúčastnili žáci různého věku a schopností, rozhodli jsme ...zobrazit celý článek

Mikuláš ve škole

            I když svátek svatého Mikuláše obvykle slavíme 5. prosince, tak u nás ve škole si tyto nad i podpozemské bytosti udělaly generálku již o den dřív. V pátek 4. prosince naší školou procházel Mikuláš s anděly a hordou čertů. Mikuláš chtěl odměnit ty hodné a pracovité a čerti se pídili po těch neposlušných, na které čekalo PEKLO. Nakonec všechno dobře dopadlo. Zlobidlům bylo domlu...zobrazit celý článek

Beseda s ambasadory VZP v rámci projektu Vzpoura úrazům

Dne 25. listopadu 2020 byl na naší škole již šestým rokem prezentován projekt VZP pod názvem „Vzpoura úrazům“, který usiluje o prevenci úrazů u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, a to zcela bezplatně. V průběhu edukační p...zobrazit celý článek

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.