Akce | Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana > Akce >

Akce

Chceme žít bez drog

V rámci výuky předmětu Člověk a jeho svět, jsme se snažili žákům páté třídy představit problematiku drog a závislostí. Uspořádali jsme přednášku, během které jsme žáky seznámili s riziky, která na ně číhají v případě kontaktu s drogou. Přednášku jsme propojili s hodinou výtvarné výchovy, kde děti znázornily prostřednictvím vlastní fantazie své představy o závislostech. Věříme, že se do budou...zobrazit celý článek

Návštěva dopravního hřiště v Teplicích

Dopravní výchova patří do základního vzdělávání všech žáků. Neučí se samostatně, ale prolíná všemi předměty. Žáci se ji učí jak teoreticky, tak v praxi – když jdou na vycházku, jedou na výlet, přecházejí do divadla, jako chodci. Nyní si žáci 1. stupně mohli vyzkoušet jaké to je „na druhé straně“. Tedy co všechno musí znát, umět či kontrolovat řidiči vozidel, ale i cyklisté.  Na koloběžkách br...zobrazit celý článek

Mistrovství ČR v Malé kopané

Vzhledem k výborným výsledkům a medailovému umístění v oblastním kole v malé kopané se chlapci z DD, ZŠ a SŠ, Duchcov probojovali až na Mistrovství České republiky, které se konalo 16. - 17. 5. 2019 v Hradci Králové. Díky tomu, že naše zařízení vlastní devítimístný automobil, jsme nemuseli zdlouhavě cestovat vlakem, ale pohodlně a včas jsme se dopravili na místo. Ubytovali jsme se v hotelu...zobrazit celý článek

Veselé zoubky 2019

I v letošním školním roce se naši prvňáčci spolu s druháky zapojili do preventivního programu Veselé zoubky. Díky tomuto projektu dm drogerie markt s. r. o jsme získali materiály, které dětem učení zpestřily. Celý jeden vyučovací den jsme se „starali“ i své zuby. Děti se nejdříve podívaly na zábavně-edukační film „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. Potom jsme si povídali o tom, že sprá...zobrazit celý článek

Silácký víceboj 2019

Dne 27. března 2019 si žáci DD, ZŠ a SŠ, Duchcov poměřili síly v soutěži Silácký víceboj, pořádaný ZŠ v Bílině. Nejúspěšnější z naší školy byla kategorie mladších žákyň, kde se Andrea Chudíková umístila na 2. a Tereza Šilpochová na 3. místě. Velmi úspěšní byli i naši starší žáci. Zde zabodoval především Daniel Gaži, který získal 2. místo. Ostatní soutěžící z naší školy skončili sice bez me...zobrazit celý článek

Vážení rodiče, od 1. 9. 2019 plánujeme opět otevřít přípravnou třídu při Dětském domově, Základní škole a Střední škole, Duchcov.

Přípravná třída je určena pro děti, které mají odloženou povinnou školní docházku a děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Děti mohou být do třídy zařazeny na základě žádosti zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je součástí našeho školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“, který vychází z Rá...zobrazit celý článek

Florbal cup v Lovosicích.

Dne 6. 3. 2019 se tým nejstarších žáků DD, ZŠ a SŠ, Duchcov účastnil regionálního přeboru Florbal cup v Lovosicích. Na naše sportovce jsme byli právem hrdí, jelikož zvítězili ve všech zápasech a vybojovali si tak první místo v kategorii juniorů. ...zobrazit celý článek

Duchcovská růžička 2019

            Jako každý rok se i letos žáci naší školy zúčastnili recitační soutěže „Duchcovská růžička“, která se konala 20. 2. 2019. Mezi zúčastněnými byli jmenovitě tito žáci: Petr Pollák, Josef Soukop, Tereza Šilpochová, Marie Šilpochová, Izabela Lázoková, Imrich Ferko, Radek Peter, Jiří Urban. Jejich úkolem bylo naučit se a odrecitovat jednu nebo dvě básně dle věkové kategorie. Tento ...zobrazit celý článek

Krmení ptáčků v Zooparku Chomutov

V rámci environmentální výchovy jsme se v prosinci vydali s dvaceti třemi žáky z prvního stupně na výlet do chomutovského Zooparku. Nebyl to výlet ledajaký. Měli jsme důležitý úkol, a to nakrmit ptáčky v tomto sychravém počasí. V zooparku na nás čekal pan Kremer, který byl tak hodný, že nám na oplátku umožnil vstup zdarma. Nasypali jsme do všech krmítek zob a zavěsili lojové koule, které...zobrazit celý článek

Projektový měsíc Vánoce 2018

Celý měsíc prosinec probíhal na naší škole v duchu Vánoc. Při vstupu do školy byla ze všech stran cítit vánoční atmosféra. Ve třídách a na chodbě zářily ozdobené stromečky, opět jsme sestavili betlém z keramických postaviček a dřevěných domečků, jedna akce střídala druhou. V rámci prohlubování vědomostí a znalostí z historie našich předků se každé ráno četlo do školního rozhlasu něco málo z t...zobrazit celý článek

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.