Naši zaměstnanci | Dětský domov Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana > Naši zaměstnanci >

Naši zaměstnanci


 Stádníková Blanka Mgr.      ředitelka, výchovný poradce

 Hofmanová Ladislava Mgr.    zástupce ředitele

 Kopencová Milena Mgr.       zástupce ředitele

 

 Učitelé

 

 

 Denemarková Soňa Mgr.      učitelka       metodik prevence

 Eliášová Miroslava Mgr.    učitelka       výchovný poradce

 Hirschová Anna Bc.         učitelka       koordinátor EVVO  

 Hoffmannová Jana Mgr.      učitelka

 Mutlová Iveta Mgr.         učitelka

 Nozarová Milena            učitelka

 Velvarský Petr             učitel         koordinátor ICT

 Walterová Milena Mgr.      učitelka      

    
 Hladíková Jana             asistentka pedagoga   

 Laněová Miroslava          asistentka pedagoga

 Šimková Stanislava         asistentka pedagoga

 

 

 

 

Vychovatelé

 

 Bastlová Kateřina Mgr.     vedoucí vychovatelka

 Beránková Jaromíra         vychovatelka

 Beránková Monika           vychovatelka

 Čermáková Lenka            vychovatelka

 Dohnal Václav              vychovatel

 Gregorová Ivana            vychovatelka

 Krekačová Stanislava       vychovatelka

 Kubíčková Kateřina         vychovatelka

 Lode Radka                 vychovatelka

 Masopustová Jarmila Bc.    vychovatelka

 Nedvědová Barbora Bc.      vychovatelka

 Rožič Lubomír              vychovatel

 Sedláčková Kateřina Bc.    vychovatelka

 Spielerová Martina         vychovatelka

 Štáfková Markéta           vychovatelka

 Šuleková Petra             vychovatelka

 Tišerová Petra             vychovatelka

 

  

 

 

Pracovníci dělnických povolání

 

 Novotný Adolf              školník

 Horvátová Taťána           uklízečka

 Telekiová Soňa             uklízečka

 Triebová  Alena            uklízečka

 

 

 

Technickohospodářští pracovníci

 

 Císařovská Milena          mzdová účetní

 Štěpničková Alena          finanční účetní

 Vaníková Miloslava         hospodářka

 

 

Obchodně provozní pracovníci – stravování

 

 Guhrá Eva                  vedoucí školní jídelny

 Jingerová Blanka           kuchařka

 Rajtorová Lenka            kuchařka

 

 

Ostatní pracovníci

  Brázdová Anna              noční vychovatelka

 Hájková Martina            noční vychovatelka

 Jáchimová Alžběta          noční vychovatelka

 Mazancová Petra            noční vychovatelka

 Mudrová Karolína           noční vychovatelka

 Muziková Miroslava         noční vychovatelka

 Rubešová Alena             noční vychovatelka

 Slámová Petra              noční vychovatelka


 

 

 

 

 


ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.