GDPR | Dětský domov Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana > GDPR >

GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ředitelka jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

Kontaktní údaje na pověřence:

DEVELOP MOST s.r.o.

Zdeňka Fibicha 2825, 434 01 Most

Matrina Landová

IČ: 287 155 19

ISDS: gt5jxq3

tel: 608168222

e-mail: info@developmost.cz
Směrnice k ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů pro zaměstnance

Informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce

Informace o ochraně osobních údajů pro děti


ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.