Projekty | Dětský domov Duchcov


Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Úvodní strana > Projekty >

Projekty

Nadační fond Veroniky Kašákové

Náš dětský domov spolupracuje s Nadačním fondem Veroniky Kašákové. Jedním z projektů je projekt Restart. Hlavním cílem projektu je zjednodušit dětem zařazení do běžného života po opuštění dětského domova. Dětem pomáhají odborní kouči a terapeuti, kteří s nimi pracují na odbourání traumat a negativních vzorců z dětství a na získání sebevědomí a sebelásky, objevují jejich silné stránky, pra...zobrazit celý článek

Patřím mezi ostatní – Rozvoj gramotností a praktických dovedností žáků z dětských domovů

Projekt s reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000605 je zaměřen na žáky se sociokulturním znevýhodněním a na žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání. Cílem projektu je prostřednictvím extrakurikulárních aktivit zvýšit osobní spokojenost zapojených žáků a působit preventivně proti jejich odchodu z hlavního vzdělávacího proudu, dále působit pozitivně na jejich sebehodnocení a zvýšení...zobrazit celý článek

Milý Ježíšku

Projekt Martina Kučery a Vojtěcha Pauknera, který je zaměřený na splnění vysněných dárků dětem z dětských domovů. Projekt byl spuštěn na podzim roku 2013 a od té doby pomáhá dětem plnit přání tím, že je zveřejňuje na svém webu a široká veřejnost má možnost zakoupením dárku udělat radost dětem z dětských domovů, které si o dárek Ježíškovi napsaly. Dárce si může přání vybrat na webu projek...zobrazit celý článek

Strom splněných přání

Jedná se o projekt Nadačního fondu Lucie Šafránkové – With Love, který pomáhá plnit vánoční přání dětem z dětských domovů. Náš dětský domov se zapojuje do projektu již několikátým rokem a díky dárcům se podařila splnit vánoční přání dětí. Děti z našeho dětského domova měly také možnost zúčastnit se benefičního večera, v rámci kterého předvedly své taneční vystoupení. V rámci benefičního ...zobrazit celý článek

Jarmarky s Albertem

Ukázat dětem a mladým lidem z dětských domovů, že bez práce nejsou koláče, je hlavním cílem projektu Jarmarky s Albertem, který realizuje obecně prospěšná společnost Spolu dětem ve spolupráci s Nadačním fondem Albert. Rok se s rokem sešel a opět tu máme čas Vánoc. I letos jsme s dětmi pilně pracovali a vyrobili pro Vás a Vaše blízké dárečky, které budete moci zakoupit v rámci projektu ,,...zobrazit celý článek

„ Jeden za všechny, všichni na koně“

Projekt realizuje Jezdecká společnost Hipodrom Most, o. s. Tato společnost má bohaté zkušenosti s chovem koní, výukou jízdy na nich i velmi kladným působením hipoterapie na zdravé i zdravotně handicapované jedince. Projekt je realizován od 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013. Pro děti jsou připravené speciální programy. Součástí každé výuky je teoretická i praktická část. Pro teoret...zobrazit celý článek

„Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou“

Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou, je projekt, který se věnuje výhradně dětem a mládeži v dětských domovech. Cílem je umožnit těmto dětem vyzkoušet si moderní formy sportovních disciplín jako je aerobik, hip hop, MTV dance či zumba. Kromě sportovních disciplín se projekt věnuje i nácviku hereckého projevu v rámci kategorie Muzikál. Náš dětský domov je zapojen v projektu od roku 2010. ...zobrazit celý článek

Projekt „Auto pomáhá dětem z Dětského domova Duchcov“

Dětský domov v Duchcově má nový automobil. Díky projektu „Auto pomáhá dětem“, na kterém jsme spolupracovali od ledna 2012 s panem Ing. Jaromírem Pourem, má Dětský domov v Duchově nový automobil. Nový Renault Kangoo byl financován pomocí nosičů reklam umístěných na automobilu. Díky 19 firmám, které se do projektu zapojily, má náš dětský domov nový automobil, který nahradí stávající, jenž již nen...zobrazit celý článek

1

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.