Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov, příspěvková organizace, DuchcovDětský domov Duchcov

Dětský domov zajišťuje plné přímé zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zajišťuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Základní škola praktická / Praktická škola Duchcov

Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto typech škol:

Základní škola praktická je určena žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu "EMIL" – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.

Základní škola speciální je určena žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle vzdělávacího programu Pomocné školy a Školního vzdělávacího programu "SIP" – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.

Střední škola – Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určena pro žáky s mentálním postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole, základní škole praktické či základní škole speciální. Vzdělávání probíhá podle vzdělávacího programu Praktická škola dvouletá a Školního vzdělávacího programu "Škola pro život".

Tyto webové stránky jsou spolufinancovany Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky,
v rámci projektů JUNIORAKTIV a PODANÁ RUKA.

Více informací o projektech na www.genesia.info