Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Výsledek zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

 

 

registrační číslo                                 rozhodnutí

 

Z/1/2024                                   správní řízení neukončeno

Z/2/2024                                   správní řízení neukončeno

Z/3/2024                                   správní řízení neukončeno

Z/4/2024                                   správní řízení neukončeno

Z/5/2024                                   správní řízení neukončeno

Z/6/2024                                   správní řízení neukončeno

Z/7/2024                                   správní řízení neukončeno

Z/8/2024                                   správní řízení neukončeno

Z/9/2024                                   správní řízení neukončeno

Z/10/2024                                 správní řízení neukončeno

Z/11/2024                                 správní řízení neukončeno

 

 

Datum zveřejnění: 8. 4. 2024

 

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Blanka Stádníková

                                                                                                                      ředitelka

 

 

 

 

V souladu s § 46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se koná dne 4. 4. 2024 od 14:00 h do 17:00 h zápis do 1. třídy na naší škole. K zápisu se mohou dostavit rodiče (zákonní zástupci) s dětmi narozenými od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. K zápisu je potřeba přinést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

 

Pro přijetí na naši školu je dále potřeba předložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení (doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).    

 

V době zápisu je možné požádat o odklad povinné školní docházky. K odkladu je potřeba doložit doporučení příslušného poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Děti, které budou mít odloženou povinnou školní docházku, mohou na základě doporučení poradenského zařízení navštěvovat přípravnou třídu, kterou plánujeme od 1. 9. 2024 opět na naší škole otevřít.

 

Žádost a veškeré další potřebné dokumenty s Vámi pedagogové u zápisu vyhotoví. Dozvíte se také další podrobnosti ohledně vzdělávání na naší škole.

                       

V případě potřeby nás můžete kontaktovat telefonicky, e-mailem či osobně, tel: 417 835 324, email: sekretariat@ddzsduchcov.cz. Školu můžete také navštívit a prohlédnout si prostory, ve kterých se děti vzdělávají.

                                     

  

                                                                                     Mgr. Blanka Stádníková

                                                                                                 ředitelka

Dokumenty ke stažení