Informace pro rodiče

08.07.2021

Vážení rodiče,

nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách schválila vláda možnost otevření i speciálních základních škol pro žáky 1. stupně (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální), a to v období od 1. do 30. června 2020. Účast žáků bude dobrovolná a bude podmíněna podpisem čestného prohlášení ze strany rodiče.

Od 1. června mohou být žáci 1. stupně naší školy osobně přítomni ve škole. Před nástupem do školy je potřeba vyplnit čestné prohlášení, které je k dispozici na našich internetových stránkách a také ve škole. Žáci budou rozděleni do menších skupinek, budou muset dodržovat hygienická opatření, musí si každý den přinést dvě roušky.

Pokud se rozhodnete své dítě od 1. 6. 2020 do školy posílat, sdělte nám to nejpozději do čtvrtka 28. 5. 2020. Počet žáků potřebujeme vědět, abychom mohli pro žáky připravit vše potřebné včetně zajištění hygienických podmínek.

Pro žáky, kteří do školy nenastoupí, bude výuka nadále zajišťována zadáváním domácích úkolů, pracovních listů. Školu můžete nadále kontaktovat pro zadání úkolů níže uvedenými způsoby.

Telefonicky na tel. 417 835 324, e-mailem: sekretariat@ddzsduchcov.cz, případně osobně.

V případě, že se potřebujete poradit, neváhejte na nás obrátit.

                                                                          

                                     Mgr. Blanka Stádníková, ředitelka


Čestné prohlášení