Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 | Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana > Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 >

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022


 

Zápis dětí do 1. třídy Dětského domova, Základní školy a Střední školy, Duchcov

 

Vážení rodiče,

 

Ve dnech 1. 4. – 30. 4. 2021 proběhne zápis do 1. třídy na naší škole. Vzhledem k mimořádným opatřením nebude zápis probíhat za přítomnosti dětí. K zápisu se mohou přihlásit rodiče (zákonní zástupci) elektronicky nebo telefonicky s dětmi narozenými od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

 

            1. osobním podáním do kanceláře školy, telefonicky na tel. 417 835 324, 602 330 295

            2. poštou na adresu školy Školní 624/1, 419 01 Duchcov

3. e-mailem na adresu: sekretariat@ddzsduchcov.cz

4. do datové schránky školy: ptbwg3p

           

Žádost Vám bude k dispozici na internetových stránkách školy www.ddzsduchcov.cz nebo si ji můžete vyzvednout osobně ve škole. Pro přijetí na naši školu je potřeba předložit doporučení příslušného poradenského zařízení (doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra), které bude také vyřízeno na základě podrobně vyplněného dotazníku od zařízení, jako je mateřská škola nebo přípravná třída.

 

O termínu šetření vás bude informovat pedagogicko-psychologická poradna telefonicky. Proto je potřeba vždy uvést telefonní číslo, které je aktivní a dostupné.                                       

V době zápisu je také možné požádat o odklad povinné školní docházky. K odkladu je potřeba doložit doporučení příslušného poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

Děti, které budou mít odloženou povinnou školní docházku, mohou na základě doporučení poradenského zařízení     navštěvovat přípravnou třídu, kterou plánujeme od 1. 9. 2021opět na naší škole otevřít.

 

  V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte ne nás obrátit tel. 417 835 324, 602 330 295.

 

  V záložce DOKUMENTY KE STAŽENÍ jsou k dispozici žádosti o přijetí a žádost o odklad.

                                                                                                

 

 

 

                          Mgr. Blanka Stádníková

                                                  ředitelka

 


ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.