Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 | Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana > Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020 >

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020


V souladu s § 36 a § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, se koná dne 4. 4. 2019 od 14:00 h do 17:00 h zápis do 1. třídy na naší škole. K zápisu se mohou dostavit rodiče (zákonní zástupci) s dětmi narozenými od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. K zápisu je potřeba přinést občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

Pro přijetí na naši školu je dále potřeba předložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení (doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra).

V době zápisu je možné požádat o odklad povinné školní docházky. K odkladu je potřeba doložit doporučení příslušného poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Děti, které budou mít odloženou povinnou školní docházku, mohou na základě doporučení poradenského zařízení navštěvovat přípravnou třídu, kterou plánujeme od 1. 9. 2019 opět na naší škole otevřít.

Mgr. Blanka Stádníková

ředitelka
Výsledek zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020

 

 

registrační číslo                                                        rozhodnutí

 

Z/1/2019                                                                    přerušeno správní řízení

Z/2/2019                                                                    přerušeno správní řízení

Z/3/2019                                                                    přerušeno správní řízení

Z/4/2019                                                                    přerušeno správní řízení

 

 

Datum zveřejnění:      8. 4. 2019

 

 

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Blanka Stádníková

                                                                                                                      ředitelka

 


ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.