Naši zaměstnanci | Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana > Naši zaměstnanci >

Naši zaměstnanci


 Stádníková Blanka Mgr.      ředitelka, výchovný poradce

 Hofmanová Ladislava Mgr.    zástupce ředitele

 Kopencová Milena Mgr.       zástupce ředitele

 

 Učitelé

 

 Bláha Jan                  učitel

 Denemarková Soňa Mgr.      učitelka       metodik prevence

 Eliášová Miroslava Mgr.    učitelka       výchovný poradce

 Hirschová Anna Bc.         učitelka       koordinátor EVVO  

 Hoffmannová Jana Mgr.      učitelka

 Janoutová Kamila Mgr.      učitelka

 Kopencová Kateřina Mgr.    učitelka

 Laněová Miroslava          učitelka

 Mutlová Iveta Mgr.         učitelka

 Nozarová Milena            učitelka

 Šimková Stanislava         učitelka

 Velvarský Petr             učitel         koordinátor ICT

 Walterová Milena Mgr.      učitelka

     

 Kuthanová Petra            asistentka pedagoga

 Šimková Stanislava         asistentka pedagoga

 Švarcová Vlasta            asistentka pedagoga

 

 

 

 

Vychovatelé


 Bastlová Kateřina Mgr.     vedoucí vychovatelka

 Beránková Jaromíra         vychovatelka

 Beránková Monika Bc.       vychovatelka

 Bittnerová Jana            vychovatelka       

 Čermáková Lenka            vychovatelka

 Dohnal Václav              vychovatel

 Gregorová Ivana            vychovatelka

 Hladíková Jana             vychovatelka

 Jelínková Michaela DiS     vychovatelka

 Krekačová Stanislava       vychovatelka

 Kubát Jan                  vychovatel   

 Musilová Lucie Mgr.        vychovatelka

 Rožič Lubomír              vychovatel

 Sedláčková Kateřina Bc.    vychovatelka

 Spielerová Martina         vychovatelka

 Štáfková Markéta           vychovatelka

 Šuleková Petra             vychovatelka

 Vážanská Hana              vychovatelka

 Venitz Václav              vychovatel


 

  

 

 

Pracovníci dělnických povolání

 

 Bláha Jan                  školník

 Horvátová Taťána           uklízečka

 Telekiová Soňa             uklízečka

 Triebová  Alena            uklízečka

 

 

 

Technickohospodářští pracovníci

 

 Císařovská Milena          mzdová účetní

 Štěpničková Alena          ekonom

 Vaníková Miloslava         hospodářka

 

 

Obchodně provozní pracovníci – stravování

 

 Guhrá Eva                  vedoucí školní jídelny

 Pašová Jiřina              kuchařka

 Rajtorová Lenka            kuchařka

 

 

Ostatní pracovníci

  Brázdová Anna              noční vychovatelka

 Jáchimová Alžběta          noční vychovatelka

 Hájková Martina            noční vychovatelka

 Homolková Jiřina           noční vychovatelka

 Mazancová Petra            noční vychovatelka

 Mudrová Karolína           noční vychovatelka

 Muziková Miroslava         noční vychovatelka

 Rubešová Alena             noční vychovatelka

 Slámová Petra              noční vychovatelka


 

 

 

 

 


ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.