Naši sponzoři a přátelé | Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana > Naši sponzoři a přátelé >

Naši sponzoři a přátelé

Všem děkujeme za podporu a dobrou spolupráci.


ACO Stavební prvky spol. s r.o., Jihlava

C&A Moda, Brno, provozovna Olympia Teplice

František Hirsch, autobusová doprava, Duchcov

HANSA – TEXTIL, s.r.o., Tanvald, provozovna Košťany

HET spol. s r. o., Ohníč

Ing. Jaromír Pour, Chomutov

Junior aréna, spolek, Ústí nad Labem

Město Duchcov

Milý Ježíšku – dárci vánočních dárků

Nadační fond Albert, Praha

Nadační fond Lucie Šafránkové – WITH LOVE, Litoměřice

Nadační fond Veroniky Kašákové, Most

Občanské sdružení Hanky Kynychové Dětské domovy v pohybu

Penny Market, s.r.o., pobočka Duchcov

Spolu dětem o.p.s., Praha

Strom splněných přání – dárci vánočních dárků

Topgal a.s., Šternberk

Trend Cosmetics s.r.o., Teplice

Zahradnictví Dvořák a syn, Teplice

 

 

 ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.