Konzultační hodiny | Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana > Konzultační hodiny >

Konzultační hodinyKonzultační hodiny třídních učitelů ve šk. roce 2018/2019


1. A   Hoffmannová      úterý      11,45 – 12,30

3. A   Nozarová            úterý      12,30 – 13,15

4. A   Hirschová           pondělí   11,45 – 12,30

6. A   Denemarková     úterý      11,45 – 12,30

8. A   Walterová          čtvrtek    12,30 – 13,15

9. A   Mutlová             úterý       11,45 – 12,30


Metodik prevence:

Denemarková             pondělí   10,45 – 11,35


Výchovný poradce:

Eliášová                     úterý      10,45 – 11,45

Koordinátor ICT:

Velvarský                   úterý      10,45 – 11,30
V případě, že zákonným zástupcům termín konzultačních hodin nevyhovuje, lze dohodnout termín konzultace individuálně.

                           

 

 

 


ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.