Konzultační hodiny | Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana > Konzultační hodiny >

Konzultační hodinyKonzultační hodiny třídních učitelů ve šk. roce 2020/2021

 

 

              Hirschová            středa         13:00 - 13:45

1. A            Kopencová          úterý           12:50 - 13:35

3. A            Hoffmannová       úterý          12:30 - 13:l5

5. A            Nozarová             pondělí       12:30 - 13:15       

6. A            Walterová            čtvrtek        11:35 - 12:30

7. A            Laněová              středa         11:35 - 12:20       

9. A            Denemarková       úterý          11:35 - 12:30       

PrŠ             Mutlová               čtvrtek        13:30 - 14:15       

 

        

                                    

Metodik prevence:

Denemarková                         úterý          8:50 - 9:35

 

Výchovný poradce:                 středa         10:40 - 11:30

Eliášová              

                                                                           

Koordinátor ICT:                    pátek          10:00 - 10:45

Velvarský                              

                           

 

 

 


ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.