Kontakty | Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana > Kontakty >

Kontakty

Dětský domov, Základní škola a Střední škola, Duchcov,

příspěvková organizace

          

Sídlo školy: 
Školní 624/1, 419 01 Duchcov
Odloučené pracoviště: 

Hrdlovská 343, 419 01 Duchcov,  telefon: 417835346

Právní forma:         
příspěvková organizace
Identifikátor zařízení:

600023711

IČO: 61515582

Zřizovatel školy: 

Ústecký kraj,              

Velká Hradební 48

400 01 Ústí nad Labem

Ředitel:    
Mgr. Blanka Stádníková

Kontakt na zařízení: 

 telefon:   417835324

fax:         417834002

e-mail:   sekretariat@ddzsduchcov.cz

Datum zřízení školy:  

rok 1950  

Datum zařazení do sítě: 

23.5.1996

                         Číslo účtu:                         812690297/0100

                         Datová schránka:             ptbwg3p

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.