Informace COVID-19 | Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana > Informace COVID-19 >

Informace COVID-19

Testování ve škole na COVID-19

Testování ve škole na COVID-19

Informace pro rodiče s ohledem na výskyt Covid-19

Vážení rodiče, informujeme Vás v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19. Provoz školy ve školním roce 2020/2021 je upraven s ohledem na výskyt Covid-19. Při organizaci provozu je vycházeno z manuálu vydaného MŠMT. Zohledňována bude aktuální epidemiologická situace a tzv. semafor pro oblast školství. Ve škole jsou dodržována zvýšená hygienická opatření. Pravidelně je prováděn ú...zobrazit celý článek

Informace pro rodiče

Konzultace, třídnické hodiny žáků 2. stupně základní školy a střední školy   Žáci 2. stupně základní školy a žáci střední školy se mohou v období od 8. 6. do 30. 6. 2020 zúčastnit konzultací a třídnických hodin. Účast pro žáky není povinná, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce. Zákonní zástupci jsou povinni vyjádřit svůj zájem o docházku do školy. Z organizačních důvodů žádám...zobrazit celý článek

Upřesnění informací pro rodiče

Vážení rodiče, na základě manuálu vydaného MŠMT upřesňujeme možnost osobní přítomnosti žáků v naší škole. Od 1. června mohou být žáci 1. stupně, kteří se vzdělávají podle § 16 odst. 9 školského zákona a žáci 1. až 10. ročníku základní školy speciální osobně přítomni ve škole. Od 8. června se mohou žáci 2. stupně a žáci střední školy účastnit třídnických hodin a konzultací. O...zobrazit celý článek

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách schválila vláda možnost otevření i speciálních základních škol pro žáky 1. stupně (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální)...zobrazit celý článek

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zůstane naše základní a střední škola až do 30. 6. 2020 uzavřena. Žáci do konce tohoto školního roku nebudou osobně docházet do školy. Výuka bude nadále zajišťována zadáváním domácích úkolů, pracovních listů. Školu můžete nadále kontaktovat pro zadání úkolů níže uvedenými způsoby. Telefonicky na tel....zobrazit celý článek

Informace pro rodiče

Vážení rodiče, na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se od 11. 3. 2020 uzavírají všechny základní, střední a vyšší odborné školy. Mimořádné opatření je vydáno z důvodu prevence výskytu a šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem. Vyučování nebude do odvolání probíhat. Výuka bude zahájena na základě rozhodnutí Vlády České republiky. O tom, kdy děti o...zobrazit celý článek

Informace COVID-19

    Výuka v době uzavření školy pro žáky .  Vážení rodiče, vážení žáci, Bezpečnostní rada státu rozhodla o uzavření všech základních, středních a vyšších odborných škol s účinností od 11. 3. 2020.  Je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Opatření Vlády České republiky platí do jeho odvolání. Vzhledem k tomu bude probíhat výuka žáků z domova. Opatření uzavření škol pro žáky nejsou ...zobrazit celý článek

1

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.