| Základní škola a Střední škola, Duchcov


Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni v těchto vzdělávacích programech:

Vzdělávací program pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 školského zákona, který je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „EMIL“ – EMPATIE, MOTIVACE, INTEGRACE, LÁSKA zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Vzdělávací program základní škola speciální je určen žákům se středně těžkým mentálním postižením. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu „SIP“ – SPOLUPRÁCE, INTEGRACE, PŘÁTELSTVÍ zpracovaného podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální.v Ve škole je otevřena Přípravná třída, která je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Je určena pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a je u nich předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Kdo si hraje, nezlobí“.

Střední škola

Obor vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá poskytuje střední vzdělání, je určen pro žáky se středně těžkým mentálním postižením či lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším postižením, kteří ukončili povinnou školní docházku na základní škole. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola pro život“.

Úvodní strana >

Zahájení školního roku 2020/2021


Vážení rodiče,

školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý dne 1. 9. 2020 od 8:00 hodin. Slavnostní zahájení bude probíhat do 9:00 hodin. Žáci 1. třídy a děti přípravné třídy se sejdou na školní zahradě, kde může být přítomen i doprovod dětí. Ostatní žáci zahájí školní rok ve svých třídách. Vzhledem k současné situaci s ohledem na výskyt koronaviru nebudou rodiče moci vstupovat do prostor školy.

 

Zajištění záležitostí v souvislosti s přijetím žáků či jiné záležitosti spojené se vzděláváním bude možné vyřizovat v ředitelně školy v přízemí budovy. V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací budeme ve škole dbát na zvýšenou hygienu žáků, prostory školy budou pravidelně dezinfikovány. Za současné situace nemusí děti ve škole nosit roušky. V případě potřeby Vás budeme průběžně informovat o aktuální situaci.

 

Časové rozvržení výuky v 1. týdnu školního roku

přípravná třída – děti přítomny do 11:35 h

žáci 1. třídy – výuka do 10:00 h

žáci 2. – 9. ročníku, Praktické školy dvouleté – výuka do 12:00 h

 

Přejeme Vám úspěšný školní rok 2020/2021 plný zdraví.

 

 

 

 

                                                 Mgr. Blanka Stádníková, ředitelka

zakladni-skola

ESF Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu JUNIORAKTIV spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.